Thông tin liên hệ

PHÚC LỘC THỌ JADE


Chợ Nguyễn Tri Phương, số 68 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0968.21.21.21 - 01244116688

 Email: phucloctho.gem@gmail.com